bpw አይነት axle ክፍሎች

  • BPW German style main parts

    BPW የጀርመን ዘይቤ ዋና ክፍሎች

    የብሬክ ከበሮ ለባርኪ ከበሮ ለ BPW ፣ ለሰው ፣ ለቮልቮ ፣ ለቤንዝ ፣ ስካንያ ፣ ስካንያ ፣ ዱርማልታል ፣ አይቪኮ ፣ ኒሳን ፣ ሬናውል ፣ ሁንዳይ ፣ ኢንተርናሽናል ፣ ፍሪላይላይነርመር ፣ ሮር ወዘተ

    Slack Adjuster: BPW ማንዋል እና አውቶማቲክ ስሎክ አስተካካይ

    ቢፒአውድ የጀርመን ዘይቤ የፍሬን ሽፋን የጥገና ኪት እና የካምሻፍ ጥገና ኪት